Disperser

  • Shpejtësia e rregullueshme dhe shpërndarësi i qëndrueshëm i funksionimit

    Shpejtësia e rregullueshme dhe shpërndarësi i qëndrueshëm i funksionimit

    Shpërndarësi i aplikimit është krijuar për të përzier materiale të forta mesatare në media të lëngshme.Disolveri përdoret për prodhimin e bojrave, ngjitësve, produkteve kozmetike, pastave të ndryshme, dispersioneve dhe emulsioneve etj. Dispersuesit mund të bëhen në kapacitete të ndryshme.Pjesët dhe komponentët në kontakt me produktin janë prej çeliku inox.Me kërkesë të klientit, pajisja ende mund të montohet me një makinë rezistente ndaj shpërthimit.